Home | Registreren | Login | Banners | Uitleg & Voorwaarden | Contact


Uitleg & Voorwaarden

Uitleg

Het idee van aqualink is een kwaliteitslijst te creeren met aquarium gerelateerde links. We proberen een bepaalde kwaliteit (inhoud/layout/pop-ups/etc) te bereiken door een selectief deelnamebeleid.
De rangorde van de lijst is afhankelijk van de hoeveelheid links die worden aangeleverd bij Aqualink. Des te meer links uw site aanbrengt, des te hoger u komt in de lijst. Om de telling goed te laten verlopen krijgt elke deelnamer een unieke url waarnaar ze moeten linken. Deze kunt u vinden in uw bevestigingsmail en via het log-in scherm.
Op Aqualink staan banners welke u kunt gebruiken om meer hits te sturen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd bereiken via het contactformulier.

Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn standaard regels die worden gebruikt bij een linklijst als aqualink.

-

Aqualink is alleen bedoeld voor aquarium-gerelateerde sites. Sites met een andere inhoud worden niet toegelaten.

-

Voordat een nieuwe site wordt toegevoegd aan de lijst, wordt deze eerst goedgekeurd door de webmaster van aqualink. Het gaat hier zowel om de inhoud als de kwaliteit.

-

Elke site mag zich maar 1 x aanmelden.

-

Het op enige wijze manipuleren van het aanbrengen van links is verboden. Het aanbrengen van links d.m.v. auto-hitprogramma's is niet toegestaan.

-

Sites welke meer dan twee pop-ups hebben worden niet toegelaten op aqualink.

-

Er vindt regelmatig een reset plaats van de tellers in de lijst. Zo krijgt elke site een evenredige kans om hoog in de lijst te komen.

© Aqualink 2007